4 นักแทงมือพระกาฬสาวไทยประชันคิวเดือดที่ S1 วันที่ 17-18 กันยายน