‘ผอ.ปารีส’ ยอมรับเซ็น ‘รามอส’ คือความผิดพลาดของตนเอง